Percloretilena

Identificarea substantei sau a preparatului
Denumirea produsului: Percloretilena
Denumire chimica: Tetrachloroethylene
Sinonime: Percloroetilena
Greutatea moleculara: 165,85 g/mol
Utilizarea substantei/preparatului
Utilizare recomandata: Solvent

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Aspect: lichid
Culoare: incolor
Miros: Cloroform
- Preparatul este clasat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE.
- Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
- Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de incendiu.

MASURI DE PRIM AJUTOR

Inhalare
- in caz de accident prin inhalare, se transporta victima in afara zonei contaminate si se lasa in stare de repaus.
- Victima va fi tinuta in pozitie culcata, acoperita si la cald.
- Este necesara respiratie artificiala sau oxigen.
- Daca simptomele persista se va chema un medic.
Contact cu ochii
- Se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape, timp de cel putin 15 minute.
- Se va administra un colir analgezic (oxibuprocaina) in caz de dificultate de deschidere a pleoapelor.
- Este necesar un examen medical imediat.
Contact cu pielea
- Se va scoate si se va spala imbracamintea contaminata, inainte de a se refolosi.
- Se va spala cu apa si sapun.
- Daca simptomele persista se va chema un medic.
Ingerare
- Se va consulta un medic.
- Pacientul va fi dus de urgenta la spital.
Daca victima e constienta:
- In caz de inghitire, se clateste gura cu apa (numai daca persoana este constienta).
- NU se va induce stare de voma.
- Nu se va da nimic de baut.
- Respiratie artificiala si/sau administrarea de oxigen pot fi necesare.
Daca victima e inconstienta, dar respira:
- Respiratie artificiala si/sau administrarea de oxigen pot fi necesare.

MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloacelor de stingere corespunzatoare
- Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si mediului inconjurator.
Mijloacelor de stingere care nu trebuie utilizate din motive de siguranta
- Niciunul.
Pericolelor speciale in caz de incendiu
- Neinflamabil.
- Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de incendiu.
Echipamentelor speciale de protectie pentru pompieri
- Se va evacua personalul in zone sigure.
- Se va purta aparat respirator autonom si imbracaminte de protectie.
- Se vor purta imbracaminte si echipamente de pompieri rezistente la foc.
- Se va curati cu grija suprafata contaminata.
Informatii suplimentare
- Se vor raci recipientele /rezervoarele cu jet de apa.
- Se va folosi apa pentru a ineca produsul.

MASURI IN CAZUL ELIBERARILOR ACCIDENTALE DE SUBSTANTA

Masurile de precautie pentru protectia personala
- Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur sa se procedeze astfel.
- Vaporii sunt mai grei decât aerul si pot provoca sufocarea prin reducerea oxigenului necesar respiratiei.
- Se va purta aparat respirator autonom in spatii inchise, in cazurile când nivelul de oxigen este scazut sau in cazul unor emisii ridicate.
- Se va tine departe de flacari neprotejate, suprafete fierbinti sau surse de aprindere.
- Se va acoperi produsul cu spuma pentru a frena evaporarea.
- A se pastra departe de Produse incompatibile.
- Se va ventila zona respectiva.
Masurile de precautie pentru protectia mediului
- Nu va fi eliberat in mediul inconjurator.
- Daca produsul contamineaza râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu dispozitiile legale in vigoare.
Metodele de curatare
- Se va zagazui. - Se va absorbi cu un absorbant inert.
- Se va preveni deversarea produsului in sistemul de canalizare.
- Se va pastra in containere etichetate corespunzator.
- Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru eliminare.
- Se va trata materialul refacut conform cu descrierea din sectiunea "Consideratii de eliminare".

MANIPULARE SI DEPOZITARE

Manipulare
- Se va folosi in sistem inchis.
- Se va manipula n umai in mici cantitati, sub hota aspiranta.
- Se va tine la distanta de sursele de caldura si foc.
- Se vor preveni efectele descompunerii vaporilor produsului la contactul cu puncte calde.
- Se vor preveni efectele descompunerii vaporilor produsului prin actiunea arcului electric (post de sudura).
- Se va transvaza de preferinta prin sistem de pompa sau pe baza de forta de gravitate.
- SE vor folosi numai echipament si materiale care sunt compatibile cu produsul.
- A se pastra departe de Produse incompatibile
Depozitare
- Pentru a mentine calitatea produsului, acesta nu va fi depozitat la caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Se va depozita in containerul original.
- Se va tine containerul inchis.
- Se va pastra intr-un loc rece si bine ventilat.
- Se va tine intr-o zona inchisa.
Utilizare (utilizari) specifica (specifice)
- Pentru informatii suplimentare, puteti sa contactati pe: Furnizor
Material pentru ambalaj
- Otel inoxidabil
- Bidon din otel
- sticla
Informatii suplimentare
- Se va tine departe de foc, scântei si suprafete fierbinti.
- Pentru a se evita descompunerea terminca a produsului, nu va fi supraincalzit.

CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

Valori limita de expunere
Tetrachloroethylene
- Romania. OELs. General norms for the protection of work, Annex 1 (Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, no. 508, 20 November 2002; Ministerul Sanatatii si Familiei, no. 9343, 25 November 2002) media ponderata in timp = 7 ppm media ponderata in timp = 50 mg/m3
- Romania. OELs. General norms for the protection of work, Annex 1 (Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, no. 508, 20 November 2002; Ministerul Sanatatii si Familiei, no. 9343, 25 November 2002)
Valoare limita pe termen scurt = 14 ppm
Valoare limita pe termen scurt = 100 mg/m3
- US. ACGIH Threshold Limit Values 2007 media ponderata in timp = 25 ppm
- US. ACGIH Threshold Limit Values 2007
Valoare limita pe termen scurt = 100 ppm
- Romania. OELs. General norms for the protection of work, Annex 1 (Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, no. 508, 20 November 2002; Ministerul Sanatatii si Familiei, no. 9343, 25 November 2002)
Observatii: Substanta este inclusa pe o lista de substante existente
Controlul expunerii
- Se va asigura ventilatie adecvata.
- Se va prevedea o ventilatie prin evacuare corespunzatoare in zona echipamentelor.
- Se vor aplica masurile tehnice necesare pentru respectarea valorilor limita de expunere profesionala.
Controlul expunerii profesionale
Protectia respiratiei
- Se va folosi apar respirator autonom 1) in zone partial inchise, 2) atunci când nu este suficient oxigen, 3) pentru emisii necontrolat de ridicate, 4) in toate circumstantele unde o masca si un cartus nu furnizeaza o protectie adecvata.
- Se va utiliza numai un aparat respirator conform cu reglementarile/normele nationale/internationale.
Protectia mâinilor
- A se purta manusi corespunzatoare.
- Se va lua nota de informatia furnizata de catre producator referitor la permeabilitatea si timpii de de strapungere percum si de conditiile specifice la locul de munca (tensiunea mecanica, durata de contact).
- Materiale adaptate : PVA, Copolimer VF2-HFP (fluoroelastomer)
- Materiale neadaptate : PNC, Polietilena
Protectia ochilor
- Trebuie purtate manusi rezistente chimic.
- Daca este probabil sa apara improscari, se va purta:
- Ochelari de protectie chimica
- Masca de protectie a fetei
Protectia pielii si a corpului
- Imbracaminte de protectie
- Daca este probabil sa apara improscari, se va purta:
- Sort
- Ghete
- Neopren
Masuri de igiena
- Se va folosi numai intr-o zona echipata cu un dus de protectie.
- Flacon pentru clatirea ochilor, continând apa pura
- Nu mâncati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.
- In orice moment trebuie mentinute un nivel ridicat de protectie a pielii precum si de masuri de igiena personale.
- Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate.
Controlul expunerii mediului
- Se va evacua apa de clatire in concordanta cu reglementarile locale si nationale.

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Informatii generale (aspect, miros)
Aspect : lichid
Culoare : incolor
Miros : Cloroform
Informatii importante referitoare la sanatate, siguranta si mediu
Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere
Temperatura de inflamabilitate : 121 °C
Presiune de evaporare : 19 hPa
Temperatura : 20 °C
Densitate relativa : 1,62
Solubilitate : Apa 160 mg/l
Temperatura : 20 °C
Coeficient de repartitie : n- octanol/apa : 2,53 - 2,88
Densitatea vaporilor : 5,7
Alte informatii
Punct de inghet : -2,2 °C
Temperatura de descompunere : >= 140 °C
Observatii : Toate datele fizico-chimice sunt legate de produsul(sii) principal(i), daca nu este altfel mentionat.

STABILITATE SI REACTIVITATE

Stabilitate
- Stabil in conditiile de depozitare recomandate.
Conditii de evitat
- Pentru a se evita descompunerea terminca a produsului, nu va fi supraincalzit.
- Se va tine departe de lumina directa a soarelui.
- Expunere la umezeala.
Materiale de evitat
- Baze tari, Agenti oxidanti, Saruri metalice, Metale neferoase (aluminiu, magneziu, zinc, ...), Unele materiale plastice.
Produse de descompunere periculoase
- acid clorhidric, Monoxid de carbon, Fosgen

CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Deseuri provenind de la reziduuri / produse neutilizate
- Conform cu reglementarile locale si nationale.
- Adresati-va fabricantului/furnizorului pentru informatii privind recuperarea/reciclarea.
- Trebuie sa fie incinerat intr-o instalatie acreditata pentru incinerare, având un permis eliberat de autoritatile competente.
- Incineratorul trebuie sa fie echipat cu un sistem de neutralizare si recuperare a HCl.
Tratament pentru impachetare
- Containere goale.
- Se va elimina drept produs nefolosit.
- Pentru a se evita (minimiza) tratamentele necesare inainte de refolosire, se vor folosi unde este posibil containere speciale pentru fiecare produs in parte.
- Se vor clati containerele speciale cu o hidrocarbura putin volatila si se va trata efluentul drept deseu.

INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

IATA-DGR
Clasa 6.1
Grupa de ambalare III
Etichete ale Organizatiei Internationalade Aviatie Civila (ICAO) Toxic
Denumirea expeditiei: TETRACHLOROETHYLENE

IMDG
Clasa 6.1
Grupa de ambalare III
Etichete IMDG TOXIC + POLUANT MARIN Nr. HI/ONU 1897
Ghid de Urgenta (EmS): F-A, S-A
Denumirea expeditiei: Percloroetilena

ADR
Clasa 6.1
Grupa de ambalare III Etichete ADR/RID 6.1 Nr. HI/ONU 60/1897
Denumirea expeditiei: Percloroetilena

RID
Clasa 6.1
Grupa de ambalare III Etichete ADR/RID 6.1 Nr. HI/ONU 60/1897
Denumirea expeditiei: Percloroetilena

Sursa: wikipedia, FTS producator